Spennende samarbeid om en felles læringsplattform

ai

iFokus er med i prosjektgruppen som arbeider med en pilot for felles digital læringsplattform for medlemmene i bransjeforeningen Arbeid og Inkludering. Det er 8 bedrifter med i prosjektgruppen, og 6 testbedrifter.

Læringsplattformen har fått navnet AI-læring, og vil være en side for tilgjengeliggjøring av eksisterende og nye ressurser som kan brukes i opplæring av ansatte og til å lage individuelle opplæringsløp for jobbsøkere. Et sted for deling av kunnskap -for å styrke bransjen som helhet. Det er i første omgang bransjeforeningen Sør som utvikler og tester ut plattformen, men målet er at dette skal bli en nasjonal plattform for bransjen.

Plattformen ble presentert på AFT kick off’en som et viktig bidrag inn mot å digitalisere deler av arbeidet vi gjør i oppfølgingen av jobbsøkere.

Med i prosjektgruppa er: Seljord personal, Avigo, Grep, JobbIntro, Idea, Arbeid og inkludering og iFokus. Testbedriftene er Amento, Varodd, Velle utvikling, Delta gruppen, Astero og Durapart.

Her kan du lese mer om AI-læring.