Solid samarbeid med Norsk Stål

Norsk Stål, her repr ved Erik Larsen (th) og iFokus ved Tom Henning Andersen (tv) opplever samarbeidet om rekruttering som en vinn-vinn-situasjon.

Norsk Stål AS er en landsdekkende produksjon- og distribusjonsvirksomhet innen stål og metaller. Norsk Stål markedsfører og distribuerer sine produkter med tilknyttede tjenester til næringslivet; herunder skips-, mekanisk-, offshore-, bygg- og anleggsindustri, samt handlende og blikkenslagere. Selskapet har sine røtter helt tilbake til 1823. Les mer på bedriftens nettside her.

Norsk Stål holder til i nye, moderne lokaler på Ringdalskogen i Larvik.

Norsk Stål holder til i nye, moderne lokaler på Ringdalskogen i Larvik.

Avdelingen på Ringdalskogen i Larvik er både et salgskontor samt at det også produseres armeringsstål der. Det jobber ca 30 ansatte der, og bedriften har i løpet av den siste tiden rekruttert ansatte gjennom ordningen Ringer i Vannet og et tett samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriften iFokus. Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft – en strategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

Norsk Stål, her repr ved Erik Larsen (th) og iFokus ved Tom Henning Andersen (tv) opplever samarbeidet om rekruttering som en vinn-vinn-situasjon.

Norsk Stål, her repr ved Erik Larsen (th) og iFokus ved Tom Henning Andersen (tv) opplever samarbeidet om rekruttering som en vinn-vinn-situasjon.

Strategien tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og iFokus har lyttet til bedriftens behov og funnet riktig person til jobben, samt stått for tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Erik Larsen ved Norsk Stål syntes dette er en fin måte å rekruttere arbeidskraft på. – Dette passer godt inn i vår bedrifts tanker om samfunnsansvar, sier han. – Vi ønsker å bidra, og dette blir en vinn-vinn-situasjon for både oss, jobbsøker og iFokus.

-Det er viktig å få med Norsk Ståls ryddighet i dette samarbeidet, skyter jobbkonsulent Tom Henning Andersen inn. – Vi på iFokus opplever at Norsk Stål tar dette samfunnsansvaret seriøst, og de opptrer både ryddig og tydelige overfor både jobbkonsulenter og jobbsøkere.

Det er noe spesielt ved å singere på en ansettelsesavtale.

Det er noe spesielt ved å singere på en ansettelsesavtale.

Den dagen vi er innom er det «Lars» sin tur til å sette sin signatur på arbeidskontrakten. Han har lagt bak seg en periode i arbeidspraksis, og fått både nødvendig opplæring og kurs. – NAV har vært på banen, og dekket de kurs som har vært nødvendig for at jeg skulle få jobben, forteller han fornøyd i det han signerer papirene, og vendert tilbake til arbeidsoppgavene sine vel vitende om at neste gang han går inn dørene på Norsk Stål  er det som ansatt. DET er en god start på helgen, det!