Rekruttering

iFokusOktober 2014www.nordsveenfoto.no

Samarbeid over tid skaper gode relasjoner. Man lærer hverandre å kjenne godt. Slike relasjoner har vi hos iFokus med de bedriftene vi samarbeider med. Våre jobbkonsulenter kjenner også jobbsøkerne godt gjennom samtaler og kartlegging av ferdigheter, interesser og erfaring. Dette vil legge til rette for at rekruttering via IFokus i større grad vil bli en god match. Din bedrift vil få en person i arbeid som passer godt inn både faglig og sosialt. Dette vil igjen øke kvaliteten på det arbeidet som skal gjøres. Vi har også erfart at rekrutteringsprosessen som vi kjører ofte får positiv innvirkning på de som allerede er ansatte i bedriften. De får en bedre bevisstgjøring av egne arbeidsoppgaver og stolthet for egen arbeidsplass.

Bedriften og iFokus avtaler også hvilken kompetanse som er påkrevet før kandidaten presenteres og hva som skal til av arbeidstrening og eventuelt kvalifisering før eventuell ansettelse.

Les mer om hva som er fordeler med å samarbeide med oss om rekruttering.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli en samarbeidsbedrift?