Referanser kursdeltagere

iFokusDamgårdenNovember 2014www.nordsveenfoto.no

Dette sier noen av våre tidligere kursdeltagere, både bedriftsledere og ansatte:

Larvik Kommune Eiendom

Kurslederne følger tett opp og legger til rette for at mine medarbeidere blir utfordret, setter seg mål, opplever mestring og får tilgang til konkrete teknikker og verktøy som de tar i bruk både i jobb og privat.

Cathrine Quille Hjerpsted, Virksomhetsleder i Larvik kommune eiendom

Furuheim sykehjem

Jeg har brukt «jeg gjør forskjellen» på mine medarbeidere som enten har vært sykemeldt, har stått i fare for sykemelding eller har det tøft i en periode. Har bare fått positive tilbakemeldinger fra medarbeidere som har gått på kurset. De har lært seg å prioriterer bedre i jobbsammenheng og i privatlivet, og se sin egen viktige rolle i på arbeidsplassen.
At leder er med i løpet av kursopplegget gir leder mulighet til å se sine medarbeidere på en ny måte og kunne gi gode tilbakemeldinger på positiv utvikling. Jeg vil fortsette å bruke «jeg gjør forskjellen» aktivt som et tilbud til mine medarbeidere.

Marianne Aakerøe, Avdelingsleder Furuheim sykehjem, Larvik kommune

Kursdeltakere fra ulike bedrifter:

Inspirerende, utfordrende, spennende og gir mulighet og mot til å tenke annerledes. For min del har «Jeg gjør forskjellen» åpnet en ny dør i livet.

Kursdeltager, november 2014

Kurset trigget meg på de områdene jeg trengte for å starte prosessen jeg ønsket.

Kursdeltager, mai 2014

Dette var kurset jeg ikke visste jeg trengte!

Kursdeltager, september 2014

Jeg har blitt inspirert og er mer ivrig på å nå målet mitt.

Påmelding