Program

Før kursstart gjennomføres en oppstartsamtale med leder, ansatt og iFokus

Dag 1:(08.30-15.30)
Damgården
Nå-situasjonen og bevisstgjøring
Oppstart – kommunikasjon og tankesett
Djupskogen
Stressmestring – du er nøkkelen v/ Kate Bredesen
Hva velger jeg? – Intro VIP24 – praktiske øvelser

Dag 2:(08.30-15.30)
iFokus, Mentalt treningsenter
Læring, utvikling og trening
Flyt, endring og utvikling
Bevegelse gir energi

  • “Tilstede i livet” v/ Kate Bredesen
  • Individuell coaching
  • “Power of silence” – en tur i stillhet på Elvestien

Dag 3:(08.30-14.00)
Damgården
Handling, “Jeg gjør…”

  • Mount Damgården
  • Individuell Coaching
  • Mindfulness – å lede seg selv

Oppsummering og avslutning

Det er oppfølging med arbeidstaker og arbeidsgiver i etterkant av kursprogrammet.

Påmelding