Ønsker du å forebygge sykefraværet i din bedrift?

iFokus
Damgården
November 2014
www.nordsveenfoto.no

«Jeg gjør forskjellen» er en av fasene i vårt program for funksjonsvurdering, og et program som bidrar til bedre sykefraværsoppfølging og rehabilitering gjennom å sette fokus på mestring og livskvalitet. «Jeg gjør forskjellen» kan også gjennomføres som en separat modul.

I løpet av programmet får deltagerne effektive øvelser og verktøy for å bli mer bevisst sine muligheter og ressurser i nå-situasjonen, men også inspirasjon for å ta i bruk handlekraft for å oppnå en ønsket fremtidig situasjon. Alle bedrifter som ønsker å drive forebyggende arbeid med sykefravær, eller har utfordringer med høyt sykefravær i dag, kan melde seg på dette kurset. Programmet går over 7 dager. Neste kurs er 27-29.september. Les mer om programmet her.