liten-tekstmal-header

iFokus er en populær arbeidsplass i Larvik. Mange søker seg til oss når vi har ledige stillinger, noe vi har fra tid til annen. Vi tror dette skyldes at vi er et solid kompetansesenter med et godt arbeidsmiljø og muligheter for personlig vekst. Hos oss er det mye latter i gangene.

Visste du at iFokus...

  • hvert år formidler 200-250 personer til jobb og utdanning? 
  • driver fire flotte barnehager i Larvik?
  • eier og driver vekstbedriften iVekst AS?
  • eier og driver tradisjonsrike Damgården? - stedet med hjerte for mangfold, trivsel og mestring
  • har 140 personer fast ansatt?

Ledige stillinger

 Vi har p.t. ingen ledige stillinger.

KJERNEVERDIER

ÅPEN - Vi skal assosieres med tillit, respekt og samarbeid.

KOMPETENT - Vi skal assosieres med kvalitet, dyktighet og pålitelighet

SKAPENDE - Vi skal assosieres med initiativ og kreativitet