liten-tekstmal-header

iFokus er en populær arbeidsplass i Larvik. Mange søker seg til oss når vi har ledige stillinger, noe vi har fra tid til annen. Vi tror dette skyldes at vi er et solid kompetansesenter med et godt arbeidsmiljø og muligheter for personlig vekst. Hos oss er det mye latter i gangene.

Visste du at iFokus...

  • hvert år formidler 200-300 personer til jobb og utdanning? 
  • driver fire flotte barnehager i Larvik?
  • eier og driver vekstbedriften iVekst AS?
  • har 155 personer fast ansatt?

Ledige stillinger

 Vi har p.t. ingen faste stillinger ledig, men send oss gjerne en åpen søknad.

KJERNEVERDIER

ÅPEN - Vi skal assosieres med tillit, respekt og samarbeid.

KOMPETENT - Vi skal assosieres med kvalitet, dyktighet og pålitelighet

SKAPENDE - Vi skal assosieres med initiativ og kreativitet