Samarbeidspartnere

iFokus-rekruttering

NAV

NAV er vår oppdragsgiver og vi har et godt samarbeid med NAV Larvik.

Det lokale næringsliv

iFokus har gjennom vårt arbeid utviklet et nært samarbeid med en rekke Larviksbedrifter. Møt noen av disse.
Du kan også lese mer om hvorfor og hvordan din bedrift kan bli en samarbeidspartner.

Bransjeforening

iFokus er medlem av bransjeforeningen ”Attføringsbedriftene” som igjen er knyttet til NHO Service, se attforingsbedriftene  og NHO service.

Ringer i vannet

Dette er et samarbeid mellom attføringsbedriftene og NHO, og som iFokus er en del av. Prosjektet satser på at så mange som mulig av NHO’s 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Målet er at bedriftene i større grad enn før skal få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. Les mer om «Ringer i vannet».