Kvalitet og kompetanse

Etikkpolicy

Våre verdier – Åpen, Kompetent og Skapende – skal sammen med denne policyen skape et rammeverket for etisk refleksjon i selskapet. Vi mener etisk refleksjon er en forutsetning for å bygge en god organisasjon – som igjen er en forutsetning for å realisere vår visjon – Mennesker og fremtid – iFokus/iVekst/Global Learning gjør forskjellen. Les vår etikkpolicy her.

Kompetanse

iFokus er i dag et moderne kompetansesenter innen attføring. Vårt fagområde har utviklet seg mye de siste 20 årene, fra arbeidstrening og fagutdanning innen industriell produksjon og barnehager, til dagens løsninger mer tilpasset den enkelte arbeidssøkers behov. Hvert år finner vi jobb og utdanning til 200-300 jobbsøkere i Larvik og omegn.

2018

Kundetilfredshet 2018

Jobbsøkerundersøkelse 2018

Årsrapport 2018

2017

Kundetilfredshet 2017

Jobbsøkerundersøkelse 2017

Årsrapport 2017

iFokus Oktober 2014 www.nordsveenfoto.no

Miljøfyrtårn

iFokus AS er miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Les mer om dette på www.miljofyrtarn.no

Selskapet har et bevisst og aktivt forhold til påvirkning av det ytre miljø, og arbeider kontinuerlig for å minimalisere vår negative miljøpåvirkning. Vi skal sørge for at alle våre medarbeidere har kompetanse om vårt miljøarbeid. Å ta et bevisst miljøansvar skal være en del av vår bedriftskultur. Vi ble resertifisert i 2019.

Klima- og miljørapport iFokus 2017

Kvalitet

Kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at samfunnet skal ha tillit til oss. Vi jobber systematisk for å oppnå den beste kvaliteten i våre tjenesteleveranser til jobbsøkere, Nav, kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og eiere. I april 2017 ble bedriften resertifisert. iFokus er sertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS – European Quality Assurance for Social Service. For å lese mer gå til equass.no.

Kvalitetsmål for iFokus

  • Levere tjenester og produkter av høy kvalitet – til rett tid – iht. kundens krav og forventninger
  • Tilrettelegge for at medarbeidere på alle nivåer har fokus på kontinuerlig forbedring gjennom hele prosessen innen de ulike forretningsområdene
  • Aktivt benytte avvikssystemet og risikoanalyse i kvalitetsutvikling
  • Til enhver tid ha et tredjeparts sertifisert kvalitetssikringssystemet på både attføringsleveransen og på barnehagedriften

equass           miljofyrtarn-ifokus