Om oss

iFokusOktober 2014www.nordsveenfoto.no

iFokus er Larvik kommunes arbeids- og inkluderingsbedrift. Vi jobber på oppdrag fra NAV, og bistår mennesker som har behov for oppfølging for å nå sitt mål om en god løsning og en bedre fremtid.

Vår visjon er ”Mennesker og fremtid – iFokus gjør forskjellen”. Daglig bidrar vi til en forskjell i menneskers liv. Du kan lese noen av historiene her.

Vi jobber mot målet om at flere skal få en bedre fremtid gjennom å legge til rette for at flest mulig skal komme tilbake i arbeidslivet, eller finne sin første jobb. Vi jobber etter prinsippet ”arbeid først”, men dersom ikke arbeid blir et alternativ skal vi sammen skape gode løsninger for den enkelte. ”Hos oss blir du sett, ikke telt.”

iFokus gjør også en forskjellen for næringslivet i Vestfold når det gjelder attføring og sykefraværsoppfølging. Med vår kompetanse kan vi bidra til å redusere sykefravær i bedriftene og sørge for rekruttering av riktig arbeidskraft til riktige arbeidsoppgaver gjennom et langsiktig og nært samarbeid. Les mer om sykefraværsoppfølging og rekruttering og referanser fra bedrifter som vi har et nært samarbeid med.

Våre kjerneverdier er Åpen, Kompetent og Skapende – som skal prege alt vårt arbeide. Vi ber om at du som kunde – både jobbsøkere og næringsliv – tester oss på dette.

Organisasjon

Vi er et aksjeselskap som er heleid av Larvik kommune. Økonomisk overskudd føres tilbake til selskapet og bidrar til nysatsninger og et styrket tjenestetilbud for våre kunder. iFokus feiret 40-årsjubileum i 2013.

I tillegg til å være en arbeids- og inkluderingsbedrift, eier iFokus bedriften iVekst på Gjærdal. iVekst tilbyr varig tilrettelagt arbeid til mennesker som trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver. iFokus eier og driver også de fire iFokusbarnehagene, som består av iFokus Tjølling barnehage, iFokus Grevle barnehage, iFokus Lysheim barnehage og iFokus Torpeløkka barnehage, samt realfagsavdelingen @pi-parken som åpnet høsten 2014 i Hammerdalen, Larvik.