Påmelding

Våre kursledere har bred erfaring og kompetanse fra ulike fag- og yrkesområder, både fra privat og offentlig sektor. Vi er sertifiserte arbeidslivsveiledere og bruker anerkjente verktøy og metoder i vårt arbeid. Ta kontakt med oss, så setter vi opp et program som passer for din bedrift.

Ønsker du å melde deg på, kan du fylle ut skjemaet under.

På grunn av fravær av tiltretteleggingstilskudd i 2019 er det ikke satt opp flere kurs per i dag. Ta kontakt i påmeldingsskjemaet dersom du ønsker mer info om dette.

IA-bedrift: JaØnsket Kursdato i 2019 xx.xx.xx.Vi ønsker en annen dato

Pris «Jeg gjør forskjellen» inkl. alle fire fasene:  Kr. 19.200,- pr deltaker.
Pris 3 dagers kurset: Kr. 11.000,- pr deltaker.
Pris VIP24 + 3 dagers kurset: Kr. 14.000,- pr deltaker
IA-bedrifter kan få kurset refundert via NAV.  Last ned søknadsskjema her.

Det å være en IA-bedrift betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå egne mål i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. Bedriften får da rettigheter som er forbeholdt IA-bedrifter.
Les mer om hvordan dere kan bli en IA-bedrift