Sykefraværsoppfølging

Legg til rette for den beste bedriften å jobbe i! Ved å sette fokus på ulike friskfaktorer skaper du et godt og positivt arbeidsmiljø der ansatte har et tydelig ønske om å oppnå, videreutvikle, være nysgjerrige og mer åpne for endringer. Det vil dessuten forebygge utfordringer som høyt sykefravær, og heller skape optimisme, kreativitet, bevissthet og synergi gjennom å gjøre hverandre gode. iFokus tilbyr et program der vi kan hjelpe dere med nettopp dette. Programmet, «Jeg gjør forskjellen» består av fire faser som vi tar utgangspunkt i, men som skreddersys for den enkelte bedrift.

Hvilket innhold og omfang passer for din bedrift?
Innhold og omfang i et programmet «Jeg gjør forskjellen» tilpasses i forhold til hva både arbeidsgiver og arbeidstaker har behov for. Et program kan omhandle enkeltpersoner, avdelinger eller hele organisasjonen. Alt avhenger av type behov og ønsket effekt. Vi tilbyr alt fra dagskurs til et samarbeid der vi er delaktige over lengre tid. Våre veiledere har mange års erfaring med oppfølging av ansatte og arbeidsgivere i endringsprosesser og karriereutvikling.

«Jeg gjør forskjellen» – programmets fire faser
Fasene kan også gjennomføres som enkeltmoduler og tilpasses etter ønske og behov.
Vip24: karriereveiledning i helsefremmende perspektiv med vekt på friskfaktorer og arbeidsglede.
Arbeidsplassen: Planlegging av behov og muligheter for den enkelte i samarbeid med arbeidsgiver.
Kursprogrammet «Jeg gjør forskjellen»: Verktøy for energi, handlekraft og stressmestring
Forankring og handling: Handlingsplan med forslag til videre aktiviteter.

Påmelding
Våre jobbkonsulenter har bred erfaring og kompetanse fra ulike fag- og yrkesområder, både fra privat og offentlig sektor. Vi er sertifiserte arbeidslivsveiledere og bruker anerkjente verktøy og metoder i vårt arbeid.

iFokus samarbeider tett med arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og behandlingsapparat. Vi setter opp et program som passer for din bedrift ut i fra behov. Send oss en henvendelse, så tar vi kontakt for nærmere avtale.

iFokus Karriereutvikling