Sykefraværsoppfølging

iFokus tilbyr ulike tjenester innen sykefraværsoppfølging. Vi kan skreddersy løsninger på bedrifts-, gruppe- og individnivå.

Jeg gjør forskjellen
Jeg gjør forskjellen er et prosessverktøy for arbeidstakere som av ulike årsaker står i fare for å bli sykmeldt, eller har blitt sykmeldt.
Innholdet i programmet blir tilpasset den enkeltes behov, og prosessen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og iFokus. Les mer her.

TeamMap
TeamMap er et prosessverktøy for å kartlegge teamroller og kommunikasjon. Det danner utgangspunkt for å diskutere utviklingsområder, styrker kommunikasjon og samspill, og passer perfekt for gruppeprosesser med fokus på kultur, miljø, forbedring av samarbeid og rekruttering. Les mer her.

vip24
vip24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet rundt egne styrker og muligheter. Les mer her.

Tar du godt vare på dine ansatte økes sjansen for lavere sykefravær, økt trivsel og lønnsomhet! Ta kontakt med oss for et tilbud.