Barnehagene som arbeidspraksisarena

Torpeløkka barnehage

IFokus Torpeløkka Barnehage er også en av våre primærbedrifter, dvs at en av IFokus As sine jobbkonsulenter har arbeidstid i barnehagen tirsdag fra kl 10:00 – 14:00, og etter behov på torsdagene. Jobbsøker kan ta del i arbeidsoppgaver på avdeling, vaktmesteroppgaver, kjøkken- og diverse kontoroppgaver som IT, redigering av mapper og info.

Våre tre andre barnehager; IFokus Tjølling barnehage, IFokus Lysheim barnehage og IFokus Grevle barnehage tar også i mot jobbsøkere som ønsker arbeidspraksis. I tillegg til å drive gode barnehager, lager vi skreddersydde opplegg for hver enkelt. I barnehagen kan vi gi fagopplæring eller formidlingsbistand og avklare ulike behov. Det er aldri en kjedelig dag i barnehagen.