Bidra i inkluderingsdugnaden

farris_bad_1

Hos iFokus arbeider 25 jobbkonsulenter som daglig bidrar til å finne gode løsninger og arbeidsmuligheter for personer som skal tilbake i jobb. Vi er på bakgrunn av dette jevnlig i kontakt med næringslivet for å skape nye arenaer og arbeidsoppgaver som kan passe for den enkelte. Vi trenger derfor samarbeidsbedrifter som er villig til å åpne dører for våre jobbsøkere. Samtidig vil dere som bedrift få vår eksperthjelp til å finne personer med riktig kompetanse og erfaring til de arbeidsoppgavene som skal gjøres. Fordelen er også at vi følger opp gjennom hele arbeidspraksisperioden. Vi vil ha et nært samarbeid med bedriften, og delta aktivt når det gjelder opplæring og oppfølging på arbeidsplassen. Les mer om hva det innebærer.

Fordeler i samarbeidet med iFokus

  • Tett oppfølging av jobbkonsulent.
  • Bidra til at flere kommer tilbake i jobb
  • Enkle, men grundige prosedyrer for rekruttering
  • Bevisstgjøring i egen bedrift
  • Synliggjøre samfunnsansvar og at bedriften er et godt sted og være i

Ta kontakt
Har du spørsmål, eller ønsker å vite mer, ta kontakt med en av våre jobbkonsulenter.