VIP24

VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet rundt egne styrker og muligheter.

Fokus i VIP24 er at arbeidstaker blir bedre kjent med egne interesser og personlige preferanser, og får veiledning på hvorledes dette samsvarer med eget innhold i eget arbeidsforhold. Videre går veiledningen inn i sammenhengen mellom jobbrolle og personlige forhold for å finne optimal jobbmatch.

I VIP24 forskes det i hvordan en opplever mestring og sammenheng i livet, hva som gir positiv energi og hvilke hverdagslivsvalg den enkelte tar for å mestre arbeidstakerrollen sin.
Det legges vekt på å finne den enkeltes friskfaktorer og arbeidsglede. Hva som skaper god helse, livskvalitet og stabil og god ytelse på jobb er sentrale tema.

VIP24 gjennomføres ved at arbeidstaker gjennomfører en web-basert kartlegging av forhold rundt arbeidsmestring, livsmestring og personlige preferanser. På bakgrunn av denne kartleggingen gjennomføres individuell veiledning som ender opp i en handlingsplan med konkrete tiltak som vil bidra til økt arbeids- og livsmestring.

Resultatene presenteres og drøftes med arbeidsgiver og det utarbeides en rapport som beskriver hva som har fremkommet og hvilke tiltak arbeidstaker og eventuelt arbeidsgiver kan gjennomføre for å sikre nærvær og økt ytelse på arbeidsplassen. På bakgrunn av resultatene vil arbeidsgiver få en god forståelse av hvilke ressurser arbeidstaker har i nåværende arbeid og kan vurdere dette opp mot andre oppgaver i bedriften. I tillegg vil arbeidsgiver få en vurdering på eventuelle tilrettelegginger som kan vurderes.

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!