Notice: Den kalte constructor-metoden for WP_Widget er foreldet siden versjon 4.3.0! Bruk
__construct()
isteden. in /home/2/i/ifokus/www/wp-includes/functions.php on line 3523

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/i/ifokus/www/wp-content/themes/function/includes/widgets/widget-woo-portfolio.php on line 254

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/i/ifokus/www/wp-content/themes/function/includes/widgets/widget-woo-component.php on line 186

Notice: Den kalte constructor-metoden for WP_Widget er foreldet siden versjon 4.3.0! Bruk
__construct()
isteden. in /home/2/i/ifokus/www/wp-includes/functions.php on line 3523
VIP24 | iFokus

VIP24

VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet rundt egne styrker og muligheter.

Fokus i VIP24 er at arbeidstaker blir bedre kjent med egne interesser og personlige preferanser, og får veiledning på hvorledes dette samsvarer med eget innhold i eget arbeidsforhold. Videre går veiledningen inn i sammenhengen mellom jobbrolle og personlige forhold for å finne optimal jobbmatch.

I VIP24 forskes det i hvordan en opplever mestring og sammenheng i livet, hva som gir positiv energi og hvilke hverdagslivsvalg den enkelte tar for å mestre arbeidstakerrollen sin.
Det legges vekt på å finne den enkeltes friskfaktorer og arbeidsglede. Hva som skaper god helse, livskvalitet og stabil og god ytelse på jobb er sentrale tema.

VIP24 gjennomføres ved at arbeidstaker gjennomfører en web-basert kartlegging av forhold rundt arbeidsmestring, livsmestring og personlige preferanser. På bakgrunn av denne kartleggingen gjennomføres individuell veiledning som ender opp i en handlingsplan med konkrete tiltak som vil bidra til økt arbeids- og livsmestring.

Resultatene presenteres og drøftes med arbeidsgiver og det utarbeides en rapport som beskriver hva som har fremkommet og hvilke tiltak arbeidstaker og eventuelt arbeidsgiver kan gjennomføre for å sikre nærvær og økt ytelse på arbeidsplassen. På bakgrunn av resultatene vil arbeidsgiver få en god forståelse av hvilke ressurser arbeidstaker har i nåværende arbeid og kan vurdere dette opp mot andre oppgaver i bedriften. I tillegg vil arbeidsgiver få en vurdering på eventuelle tilrettelegginger som kan vurderes.

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!