Jeg gjør forskjellen

Legg til rette for den beste bedriften å jobbe i! Ved å sette fokus på ulike friskfaktorer skaper du et godt og positivt arbeidsmiljø der ansatte har et tydelig ønske om å oppnå, videreutvikle, være nysgjerrige og mer åpne for endringer. Det vil dessuten forebygge utfordringer som høyt sykefravær, og heller skape optimisme, kreativitet, bevissthet og synergi gjennom å gjøre hverandre gode. iFokus tilbyr et program der vi kan hjelpe dere med nettopp dette. Programmet, «Jeg gjør forskjellen» består av fire faser som vi tar utgangspunkt i, men som skreddersys for den enkelte bedrift.

Jeg gjør forskjellen er et prosessverktøy for arbeidstakere som av ulike årsaker står i fare for å bli sykmeldt, eller har blitt sykmeldt. Innholdet i programmet blir tilpasset den enkeltes behov, og prosessen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og iFokus. Sentrale temaer i programmet er personlig utvikling, selvledelse, kommunikasjon, tankesett, motivasjon, endring og målarbeid. Mestring og energi i et 24-timersperspektiv er i fokus gjennom hele programmet.

Jeg gjør forskjellen kan vise til svært gode resultater hvor deltakere oppgir at de er i bedre stand til å mestre sin arbeidssituasjon og at de opplever økt livskvalitet etter gjennomføring av programmet.

«Jeg gjør forskjellen» – programmets fire faser
Fasene kan også gjennomføres som enkeltmoduler og tilpasses etter ønske og behov.
Vip24: karriereveiledning i helsefremmende perspektiv med vekt på friskfaktorer og arbeidsglede.
Arbeidsplassen: Planlegging av behov og muligheter for den enkelte i samarbeid med arbeidsgiver.
Kursprogrammet «Jeg gjør forskjellen»: Verktøy for energi, handlekraft og stressmestring
Oppfølging: Opp til 3 måneder etter endt prosess. Det utarbeides en rapport som sendes til arbeidsgiver og NAV.

Prosessen i «Jeg gjør forskjellen» starter med en oppstartsamtale med arbeidstaker, arbeidsgiver og iFokus. Her defineres en bestilling, og man går gjennom ønsket effekt av programmet. Jeg gjør forskjellen» er modulbasert, og hvilke moduler som skal gjennomføres styres ut fra bestilling som avdekker behov og ønsker:

 

jgfprosess

 

 

Påmelding