iFokus ekspertbistand

iFokus ekspertbistand

Ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Hvem kan få ekspertbistand?

  • NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.
  • Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.
  • Tilskuddet beløper seg inntil 20.000 kr og refunderes til arbeidsgiver. Arbeidsgiveren må selv finne en ekspert.

NAV arbeidslivssenter har godkjent iFokus som en leverandør av ekspertbistand. Vi bistår gjerne hvis du har aktuelle arbeidstakere som kunne hatt nytte av denne tjenesten.

iFokus har lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering, støtte mennesker til endring, sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær.

De ansatte på iFokus som tilbyr ekspertbistand har formell kompetanse innenfor faget arbeidspsykologi (organisasjonsnivå og individnivå), kompetanseutvikling, arbeidsrett, karriereveiledning og coaching.

Ta kontakt med Lena Sneve Thorsen dersom du ønsker mer informasjon.