Funksjonsvurdering

iFokus kan bistå arbeidsgivere / arbeidstakere med funksjonsvurdering.  Dette skjer bl.a via råd og veiledning gjennom praktisk arbeidsutprøving, karriereveiledning m.m. Målet er å finne ut hva som skal til for at en sykemeldt skal kunne fortsette i et arbeidsforhold.

Tjenesten benyttes når det er behov for en ekstern vurdering av den sykmeldtes funksjonsnivå og/arbeidssituasjon slik at arbeidstaker / arbeidsgiver lettere ser mulighetene for å opprettholde et aktivt arbeidsforhold.