Mindfullness

Mindfulness
Mindfulness er en fellesbetegnelse på en rekke øvelser som gir en trening i å oppdage og være til stede i øyeblikket. Det er metoder hvor en vier oppmerksomhet til øyeblikkets erfaringer, uten å la seg distrahere av egne vurderinger og fordommer.

iFokus - Jeg gjør forskjellen