Rekruttering

Rekruttering

Mange bedrifter synes det kan være vanskelig å finne en ny medarbeider. Har kandidaten rett motivasjon? Har kandidaten riktig kompetanse for å fylle stillingen og evne til å yte etter arbeidsgivers forventninger? Vil han eller hun bli over tid? Det kan også være en utfordring å lage en god nok annonse, som spisser budskapet og treffer akkurat rette kandidater, slik at man unngår for få eller for mange søkere.

Feilrekruttering er svært kostbart for bedriften. iFokus jobbhelse kan bidra til å unngå dette.

Vår rekrutteringsbistand er modulbasert, og du kan velge hvilke moduler du ønsker bistand innenfor. Først kan vi sammen med deg utarbeide en stillingsanalyse; hvilke oppgaver og ansvarsområder inngår i stillingen, hvilken kompetanse kreves og hvilke personlige egenskaper er sentrale – eventuelt også sett opp mot hvilke roller og personlige egenskaper som allerede finnes i teamet via TeamMap. Deretter kan du få hjelp til å lage annonsetekst, der budskapet blir spisset for å trekke best mulige kandidater. Vi kan hjelpe deg med å vurdere cv’er og jobbsøknader, og bistår i intervjuprosessen. Vi kan i tillegg ta en kartlegging av aktuelle kandidater, der vi vurderer personlige egenskaper og drivere. Hvis ønskelig bistår vi med referansesjekk.

Vi bruker kartleggingsverktøyet VIP24, som avdekker interesseprofil opp mot yrker, motivasjon, verdigrunnlag og personlige egenskaper. Vi har sertifiserte konsulenter som har god erfaring med dette.

Dette er tidsbesparende for deg som kunde, og sikrer en god prosess som vil være kostnadsbesparende.

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!