Sykefravær

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for sykefraværsoppfølgingen i sin virksomhet. I mange virksomheter delegerer arbeidsgiver personalansvaret til en leder som får personalansvar for arbeidstakere i sin enhet, avdeling eller lignende.

Vi kan bistå arbeidsgiver med systemer for oppfølging, oppfølgingsplaner for sykemeldte, bistand i dialogmøter og hjelp til kartlegging av behov for tilrettelegging via arbeidsplassvurdering. Vi har også god kompetanse innen lover, regler og rettigheter innenfor NAV-systemet. Vi har også egne verktøy for å jobbe med økt nærvær i din bedrift.

Se også eget program for sykefraværsoppfølging; Jeg Gjør Forskjellen

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!