HMS / Internkontroll

I flere ulike lovbestemmelser er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Vi kan hjelpe deg med en gjennomgang av ansvar, rutiner og organisering, samt en HMS-handlingsplan.

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!