Ergonomi

Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

BHT-tjenesten kan bistå med kartlegging, tilrettelegginger, tilpassinger, opplæring og har kompetanse på hjelpemidler.

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!