Arbeidsplassvurdering

Kartlegging av arbeidsplass er et viktig verktøy for å samle informasjon fra både arbeidsgiver og arbeidstaker om hva arbeidet går ut på. Vi kartlegger arbeidstakers fysiske og psykiske funksjonsnivå opp mot arbeidsplassens krav og forventninger. Vi kartlegger også resultat og effekt av allerede iverksatte tilrettelegginger og kommer med innspill til nye tiltak.

Vi er tilstede og gjør konkrete observasjoner på den enkelte arbeidsplass. Vår erfaring er at det ofte er små tilpasninger og tilrettelegginger kan gi store effekter på den enkelte ansattes holdninger, motivasjon og muligheter for å utføre arbeidet. Vår rolle er å se muligheter og løsninger sammen med de involverte partene. «Arbeidsplasskartlegging» er også en av fasene i vårt program Jeg Gjør Forskjellen. (Link til JGF)

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!