Bedriftshelsetjeneste

Friske ansatte og et helsefremmende arbeidsmiljø øker din lønnsomhet.

e2 Helse i Sandefjord og iFokus jobbhelse samarbeider om å levere lovpålagte tjenester og tilleggstjenester både til bedrifter som er pålagt godkjent BHT og bedrifter som ønsker å jobbe aktivt med sitt arbeidsmiljø. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning gir bestemmelser om hvilke bransjer og næringer som er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Formålet med forskriften er at arbeidet organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakerne sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og beskyttet mot psykiske eller fysiske belastninger. Tjenestene tilpasses den enkelte bedrifts behov. Vårt hovedfokus er styrking av et helse- og prestasjonsfremmende arbeidsmiljø.

BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å forebygge skader, bidra til å skape et helsefremmende arbeidsmiljø og komme med forslag til forbedringer. e2 Helse er et helsesenter med nytenkende og entusiastiske medarbeidere. Her finner du lege, sykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeut, kiropraktor, ernæringsfysiolog, yrkeshygieniker, HMS-rådgivere og personlig trener. I likhet med iFokus AS har e2 Helse solid erfaring med helsefremmende og forebyggende arbeid, systematisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv (IA). iFokus har i tillegg kompetanse innenfor områder som arbeidsinkludering, NAV-systemet, tilrettelegging på arbeidsplass samt arbeid med ulike aspekter innen psykososialt arbeidsmiljø, som teamarbeid, funksjonsvurdering på arbeidsplassen, sykefraværsoppfølging med mer.

Tar du godt vare på dine ansatte økes sjansen for lavere sykefravær, økt trivsel og lønnsomhet!
Har du råd til å la være? Ta kontakt med oss for et tilbud.

Les mer om e2 helse på deres nettsider: www.e2helse.no

Vernerunde
En vernerunde er en forbyggende HMS-aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utbedres.  Les mer her.

HMS/Internkontroll
I flere ulike lovbestemmelser er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. Les mer her.

Arbeidsplassvurdering
Kartlegging av arbeidsplass er et viktig verktøy for å samle informasjon fra både arbeidsgiver og arbeidstaker om hva arbeidet går ut på. Vi kartlegger arbeidstakers fysiske og psykiske funksjonsnivå opp mot arbeidsplassens krav og forventninger. Les mer her.

Ergonomi
Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Les mer her.

Sykefraværsoppfølging
Ved å sette fokus på ulike friskfaktorer skaper du et godt og positivt arbeidsmiljø der ansatte har et tydelig ønske om å oppnå, videreutvikle, være nysgjerrige og mer åpne for endringer. Det vil dessuten forebygge utfordringer som høyt sykefravær, og heller skape optimisme, kreativitet, bevissthet og synergi gjennom å gjøre hverandre gode. Les mer her.

Arbeidsmiljø
Les mer her.

Karriereutvikling og rekruttering
Les mer her.

Livsstil
Les mer her.