TeamMap

TeamMap er et prosessverktøy for å kartlegge teamroller og kommunikasjon. Det danner utgangspunkt for å diskutere utviklingsområder, styrker kommunikasjon og samspill, og passer perfekt for gruppeprosesser med fokus på kultur, miljø, forbedring av samarbeid og rekruttering.

TeamMap bidrar til forbedret kommunikasjon og samarbeid i en gruppe.
Ved TeamMap brukes i forkant kartleggingsverktøyet VIP24 som basis for å kartlegge den enkeltes personlighetspreferanser, yrkesinteresser, jobbverdier og ressurser.

Hvert enkelt teammedlem får deretter en gjennomgang av sine kartleggingsresultater, slik at de er bevisst sine ressurser, kommunikasjonsmønstre og interesser før selve gruppeprosessen med TeamMap.

Før gruppeprosessen har vi en samtale med leder, der vi går gjennom mål og visjoner for virksomheten, samt mål for teamprosessen. Vi har også en oppsummering i etterkant av TeamMap, der vi går gjennom konkrete resultater og kan rådgi videre i prosessen med henblikk på videre tiltak. Arbeidsgiver mottar en oppsummeringsrapport i etterkant.

Tilbakemeldinger fra tidligere prosesser er at TeamMap gir en unik kjennskap til seg selv og en nyansert og bedret kjennskap teamets egenskaper og utviklingsområder. Prosessen gir økt åpenhet i teamet og er preget av fremovertenkning.

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!