Medarbeiderundersøkelse

Undersøkelser viser at medarbeidere som trives har lavere sykefravær og økt lønnsomhet. Men hva er trivsel og har du oversikt over arbeidsmiljøet på bedriften din?

iFokus kan bistå deg med å gjennomføre
medarbeiderundersøkelse som måler faktorer som påvirker motivasjon, stress og
utbrenthet hos dine medarbeidere, samt faktorer som har høy strategisk relevans
for bedriften og temaer som kommer inn under arbeidsmiljøloven.

Spørsmålene er hentet fra QPS Nordic, som er kvalitetssikret av STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt), og standardpakken inneholder 20 spørsmål som måler hvordan dine medarbeidere opplever arbeidsmiljøet i bedriften. Spørsmålene kan også skreddersys til den enkelte bedrift.

Du kan velge to ulike pakker:

Basispakke, pris fra 11.900,-:

Full pakke, pris fra 22.900,-:

Interessert i å høre mer?

Ta kontakt med
Benedicte Lysnes, tlf 93845439, mail: benedicte.lysnes@ifokus.as