Konflikthåndtering

Konflikter binder opp mye tid og energi hos ansatte og ledelse, og er derfor ressurskrevende både i et bedriftsøkonomisk og menneskelig perspektiv.  En nøytral part kan klargjøre årsaksforhold og bidra til løsning av konflikten. Vi kan bistå deres bedrift i håndtering av konflikter, samarbeidsutfordringer og mobbing.

Konflikter eller mobbing på arbeidsplassen er et problem som kan få alvorlige konsekvenser. Dersom konflikten eller mobbingen oppdages tidlig, enten ved direkte kontakt eller gjennom en kartlegging, er det vesentlig lettere å håndtere denne enn ved gamle fastlåste konflikter.

Konflikthåndtering kan derfor være å:

  • Søke en løsning på konflikten
  • Finne en måte å leve med konflikten på
  • Undertrykke eller overse konflikten
  • Forsøke å skape et kompromiss
  • Gi etter overfor en eller flere av partene
  • Dempe motsetningene og frustrasjon til et akseptabelt nivå.

Ta kontakt med oss så skreddersyr vi en prosess som passer for din bedrift.

Ønsker du en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med, ta kontakt med oss!