Velkommen som jobbsøker

iFokusOktober 2014www.nordsveenfoto.no

Det skal være hyggelig å komme til iFokus.

Informasjonsmøte

Vårt første møte er et rent informasjonsmøte der du får innblikk i hva vi gjør, og veien videre. Alle jobbsøkere blir invitert til dette informasjonsmøte.

Den gode samtalen med deg

Neste gang du kommer til oss blir til en samtale med din videre jobbkonsulent. På dette møte vil dere ha fokus på hva du ønsker å oppnå når du er hos oss. Ut ifra dine ønsker og behov lager vi en handlingsplan som vil være veiviseren fremover.

Alle som har spørsmål og trenger gode råd om yrkesvalg og muligheter i arbeidslivet kan ta kontakt med oss.
Her får du uansett den gode samtalen.