Årets «Out of the box» 2015

Årets «Out-of-the-box»-prisvinner 2015, Larvik kommune eiendom, Virksomhet renhold, har over flere år hatt mange jobbsøkere i arbeidspraksis og ansatt personer gjennom iFokus. I 2015 etablerte vi sammen prosjektet «Menn i renhold» med mål om spesifikk opplæring og ansettelse av menn i renholdsyrket.

Bakgrunnen for dette prosjektet var at vi stilte spørsmålet om det måtte være slik at det bare var kvinner som ble rekruttert til renhold. Det måtte jo finnes noen menn, forteller leder Cathrine Quille Hjerpsted. Vi snakket med iFokus og slik har veien blitt til mens vi har gått… Vi har nå 4 fast ansatte menn på renhold. Hos oss skal de være en del av staben og godt synlige for alle. Når nye kandidater kommer innom med CV sier jeg «snakk med iFokus, så ser vi hva vi kan få til».

Det var veldig inspirerende at en kommunal virksomhet var kvalifisert til å få prisen som Årets «Out of the box» Som en kommunal enhet har vi en utradisjonell måte å tenke på innen drift. Holdningen pleier vanligvis å være «at sånn gjør vi det for sånn har vi alltid gjort det…». Det er ikke slik vi praktiserer her i Larvik kommune, Virksomhet renhold, sier Cathrine Quille Hjerpsted. Prosjektet «Menn i renhold» er et eksempel på det. Vi benytter også iFokus-programmet «Jeg gjør forskjellen» hyppig for å redusere sykefraværet. Vi har blant annet gjennomført kurset med en hel personalgruppe i forbindelse med arbeidsmiljøet.

Larvik kommune eiendom, Virksomhet renhold med leder Cathrine Quille Hjerpsted i spissen tenker annerledes for å nå sine mål, og er fortjent vinner av «Out of the box»-prisen for 2015, understreker Hans-Jørgen Johnsen, daglig leder på iFokus.

PRISVINNERE: Produksjonssjef Jan Larsen i Bakers mottok prisen som Årets iFokusbedrift, Cathrine Quille Hjerpsted, Årets Out of the Box, samt representant fra FRAM Idrettsforening som mottok prisen for Arild Jacobsen "Årets Ildsjel".

PRISVINNERE: Produksjonssjef Jan Larsen i Bakers mottok prisen som Årets iFokusbedrift, Cathrine Quille Hjerpsted, Årets Out of the Box, samt representant fra FRAM Idrettsforening som mottok prisen for Arild Jacobsen «Årets Ildsjel».