Arkiv | 2014

Kanda – en av våre samarbeidsbedrifter

Kanda

Vi har flere samarbeidsbedrifter i Larvik kommune og i Lardal kommune. Hos disse bedriftene har IFokus Asmulighet til et visst antall jobbsøkere i arbeidspraksis, og bedriftene følges tett opp av en jobbkonsulent. I tillegg får våre samarbeidsbedrifter mulighet til å være med å gjøre en forskjell, invitasjon til kurs/ fagseminarer og foredrag i regi av iFokus […]

Fearless Anja Edin!

Anja Edin

I tillegg til å være en av Norges beste håndballspillere og representere Larvik Håndballklubb holder Anja Edin foredrag via sitt Fearless. Vi fikk motiverende innspill til hvordan møte motstand, frykt og begrensninger på veien til å nå våre mål!

Arbeidspraksis hos Willy’s Engros

Willys Engros

IFokus As samarbeider tett med Willy’s Engros As. Bedriften holder i dag til på Verningen, ca 5 km fra Larvik sentrum, og er en komplett grossist innen storhusholdning. Willy’s Engros AS er medlem av Servicegrossistene AS, et landsdekkende frivillig grossistsamarbeid, noe som gjør at Willy’s Engros AS dekker forespørsler og leveranser over hele Norge. Våre […]

Karrierevalg på iFokus

Wie

WIE er Norges mest brukte profesjonelle interesseutforskingsverktøy. Verktøyet brukes av 2387 veiledere i skoler, NAV, attføringsbedrifter, karrieresentre, PPT, oppfølgingstjenester, Forsvaret og andre aktører som leverer karriereveiledningstjenester. På iFokus bruker vi også WIE som arbeidsverktøy for å bistå jobbsøker med å ta bevisste karriereveivalg.

På riktig spor med iFokus

På bildet ser du Stig Westbø Tonheim (tv) og Erik Kjønnerød ved NLI Larvik (th).

Gode løsninger er viktig for oss på IFokus As. Sammen med jobbsøkerne ønsker vi at resultatet skal bli så bra som mulig, enten det handler om helseavklaringer, formidling til utdanning eller jobb. I sistnevnte kategori var vi blant de tre beste i landet i perioden 1. januar til 31. juli 2014. 103 jobbsøkere fikk/beholdt jobb […]

Kurset som forebygger sykefravær i din bedrift

iFokus - Jeg gjør forskjellen

«Jeg gjør forskjellen» har jobbet med over 60 mennesker i løpet av ett år med mål om å redusere sykefravær i bedrifter. Dette har gitt gode resultater.  Ny gjennomføring er i desember på Damgården. Start det nye året med frisk pust og motiverte ansatte, og bli med. Det er fortsatt ledige plasser. Les mer om kurset.    

Barnehagene som arbeidspraksisarena

Torpeløkka barnehage

IFokus Torpeløkka Barnehage er også en av våre primærbedrifter, dvs at en av IFokus As sine jobbkonsulenter har arbeidstid i barnehagen tirsdag fra kl 10:00 – 14:00, og etter behov på torsdagene. Jobbsøker kan ta del i arbeidsoppgaver på avdeling, vaktmesteroppgaver, kjøkken- og diverse kontoroppgaver som IT, redigering av mapper og info. Våre tre andre […]