liten-tekstmal-header

Velkommen til iFokus AS - en av Norges ledende attføringsbedrifter. I 2013 fikk 262 personer nye muligheter i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet takket være godt samarbeid med våre jobbkonsulenter. I 2014 jobber vi hardt for at enda flere skal komme i arbeid og utdanning i Larvik.

 

Vår visjon er: Mennesker og fremtid - iFokus gjør forskjellen

  • For deg som jobbsøker innebærer dette at du kan stole på at iFokus vil være din brobygger mot arbeidslivet
  • For lokalt næringsliv betyr det at vi skal vi bidra med god og trygg rekruttering, eller bistå på andre tjenesteområder der vår kunnskap om mennesker, inkludering og arbeidsliv kan komme til nytte
  • For dere som er foreldre til barn i våre barnehager skal vår visjon sikre at barna deres får det lille ekstra som gjør at de får en god start på livet som samfunnsborgere
  • For NAV som vår hovedoppdragsgiver skal vi bidra til at intensjonen i NAV-reformen; flere i arbeid - færre på stønad ivaretas, herunder bidra til å forhindre utstøting fra arbeidsmarkedet og inkludere flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet 

KJERNEVERDIER

ÅPEN - Vi skal assosieres med tillit, respekt og samarbeid.

KOMPETENT - Vi skal assosieres med kvalitet, dyktighet og pålitelighet

SKAPENDE - Vi skal assosieres med initiativ og kreativitet